Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Acest site colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Operator de date

Eastbay
Magnoliei 81
022789 - Bucuresti
RO

Adresa de e-mail a Proprietarului: info@eastbay.ro

Tipuri de date colectate

Printre informațiile personale colectate de pe acest site, fie independent, fie prin terțe părți, se numără:
Detaliile complete despre fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte de informații specifice afișate înainte de colectarea datelor. Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, colectate automat în timpul utilizării acestui site. Dacă nu se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site sunt obligatorii. În cazul în care utilizatorul refuză să le comunice, poate fi imposibil ca acest site să furnizeze Serviciul. În cazurile în care acest site indică unele Date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără ca aceasta să aibă consecințe asupra disponibilității Serviciului sau asupra funcționării acestuia. Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele care sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze proprietarul. Orice utilizare a cookie-urilor - sau a altor instrumente de urmărire - de către acest site sau furnizori de servicii terți utilizată de acest site, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este destinată furnizării Serviciului solicitat de Utilizator, pe lângă scopurile suplimentare descrise în acest document și în Politica privind cookie-urile, dacă este disponibilă. Utilizatorul își asumă responsabilitatea Datelor personale ale unor terți obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site și garantează că are dreptul de a le comunica sau disemina, eliberând proprietarul de orice răspundere față de terți.
Modul și locul de prelucrare a datelor colectate Metoda de tratament Operatorul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor cu caracter personal. Prelucrarea se efectuează utilizând instrumente informatice și / sau telematice, cu metode organizatorice și cu logică strict legată de scopurile indicate. În plus față de operatorul de date, în unele cazuri, pot avea acces și alți subiecți implicați în organizarea acestui site (administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (în calitate de furnizori de servicii tehnice terțe, mesageri poștali) către furnizori de găzduire de date, companii IT, agenții de comunicare), de asemenea, desemnați, dacă este necesar, procesatori de date de către operatorul de date. Lista actualizată a administratorilor poate fi întotdeauna solicitată de la operatorul de date. Temeiul juridic al prelucrării Titularul prelucrează datele cu caracter personal referitoare la utilizator în cazul în care există una dintre următoarele condiții: - Utilizatorul a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții Proprietarul poate fi autorizat să proceseze date cu caracter personal fără consimțământul utilizatorului sau altul dintre bazele legale specificate mai jos, atâta timp cât utilizatorul nu se opune („renunță”) la acest tratament. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal; prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și / sau executarea măsurilor precontractuale; - prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale de care este supus controlorul de date; - prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interes public sau pentru exercitarea autorității publice învestite titularului; - prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al proprietarului sau al terților. În orice caz, este întotdeauna posibil să solicitați Proprietarului să clarifice baza legală concretă a fiecărui tratament și, în special, să precizeze dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut de un contract sau necesar pentru încheierea unui contract.
Locul
 Datele sunt prelucrate la sediul operațional al controlorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați proprietarul. Datele personale ale utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare pe site-ul de procesare, utilizatorul poate consulta secțiunea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține informații cu privire la baza legală pentru transferul de date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională de drept internațional public sau format din două sau mai multe țări, precum ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate luate de către operatorul de date pentru a proteja datele. Dacă are loc unul dintre transferurile descrise mai sus, Utilizatorul se poate referi la secțiunile respective din acest document sau poate solicita informații de la Operatorul de date contactându-l la datele de deschidere. Perioada de retentie Datele sunt procesate și stocate pentru timpul necesar scopurilor pentru care au fost colectate. Prin urmare: Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării contractului. Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al operatorului de date vor fi păstrate până la îndeplinirea acestui interes. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând operatorul de date. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Operatorul de date poate păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă până la revocarea acestui consimțământ. Mai mult, operatorul de date poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, în conformitate cu o obligație legală sau un ordin al unei autorități. La sfârșitul perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestui termen, dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.
Scopurile prelucrării datelor colectate Datele referitoare la utilizator sunt colectate pentru a permite proprietarului să furnizeze serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: gestionarea contactelor și trimiterea mesajelor, contactarea utilizatorului și platformei și servicii de găzduire. Pentru a obține informații detaliate suplimentare cu privire la scopurile prelucrării și cu privire la datele cu caracter personal relevante în mod concret pentru fiecare scop, utilizatorul poate consulta secțiunile relevante ale acestui document. Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii: -CONACTAREA UTILIZATORULUI Listă de corespondență sau buletin informativ (acest site) Prin înregistrarea la lista de corespondență sau la buletinul informativ, adresa de e-mail a utilizatorului este adăugată automat la o listă de contacte cărora li se pot transmite mesaje de e-mail care conțin informații, inclusiv informații comerciale și promoționale, referitoare la acest site. Adresa de e-mail a utilizatorului ar putea fi adăugată la această listă ca urmare a înregistrării pe acest site sau după efectuarea unei achiziții. 

Date personale colectate: e-mail.

Formular de contact (acest site)
 Prin completarea formularului de contact cu datele sale, utilizatorul consimte la utilizarea acestora pentru a răspunde solicitărilor de informații, cotații sau orice alt tip indicat de antetul formularului. Date personale colectate: e-mail. -GESTIONAREA CONTACTELOR ȘI TRIMITEREA MESAJELOR Acest tip de serviciu vă permite să gestionați o bază de date cu contacte de e-mail, contacte telefonice sau contacte de orice alt tip, utilizate pentru a comunica cu utilizatorul. Aceste servicii ne pot permite, de asemenea, să colectăm date referitoare la data și ora la care mesajele sunt afișate de utilizator, precum și la interacțiunea utilizatorului cu aceștia, cum ar fi informații despre clicurile pe linkurile inserate în mesaje. MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.) MailChimp este un serviciu de gestionare a adreselor și mesaje de e-mail furnizat de The Rocket Science Group, LLC. Date personale colectate: e-mail. Locul prelucrării: Statele Unite. Compania care aderă la Scutul de confidențialitate. -PLATFORMĂ ȘI SERVICII DE Găzduire Aceste servicii sunt concepute pentru a găzdui și opera componente cheie ale acestui site, făcând posibilă furnizarea acestui site de pe o singură platformă. Aceste platforme oferă proprietarului o gamă largă de instrumente, cum ar fi, de exemplu, instrumente analitice, pentru gestionarea înregistrării utilizatorilor, pentru gestionarea comentariilor și bazelor de date, pentru comerțul electronic, pentru procesarea plăților etc. Utilizarea acestor instrumente implică colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Unele dintre aceste servicii funcționează prin servere dispersate geografic în diferite locații, ceea ce face dificilă determinarea locației exacte în care sunt stocate datele cu caracter personal. WordPress.com (Automattic Inc.) WordPress.com este o platformă furnizată de Automattic Inc., care permite Proprietarului să dezvolte, să opereze și să găzduiască acest site. Date personale colectate: diferite tipuri de date, așa cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului. Locul prelucrării: Statele Unite.

Drepturile utilizatorului
 Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu referire la datele prelucrate de către operatorul de date. În special, utilizatorul are dreptul la: retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimate anterior. vă opuneți prelucrării datelor dvs. Puteți obiecta la prelucrarea datelor dvs. atunci când aceasta are loc pe o bază legală diferită de consimțământ. Detalii suplimentare privind dreptul de opoziție sunt indicate în secțiunea de mai jos. accesează-ți datele. Utilizatorul are dreptul să obțină informații cu privire la datele prelucrate de către operatorul de date, cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să primească o copie a datelor prelucrate. verificați și solicitați rectificarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora. obțineți limitarea tratamentului. Când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării Datelor lor. În acest caz, operatorul de date nu va prelucra datele în alte scopuri decât conservarea lor. obține anularea sau eliminarea datelor lor personale. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita anularea datelor sale de către proprietar. să primiți datele dvs. sau să le transferați către alt titular. Aveți dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de un dispozitiv automat și, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, să obțineți transferul fără obstacole către un alt titular. Această prevedere este aplicabilă atunci când datele sunt prelucrate cu instrumente automate și prelucrarea se bazează pe consimțământul utilizatorului, pe un contract al cărui utilizator este parte sau pe măsuri contractuale legate de acesta. propune o plângere. Utilizatorul poate depune o reclamație la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal sau poate acționa în instanță.

Detalii despre dreptul de opoziție
 Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice în care este investit titularul sau pentru a urmări un interes legitim al proprietarului, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării din motive legate de situația lor particulară. Utilizatorilor li se amintește că, dacă datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, se pot opune prelucrării fără a furniza niciun motiv. Pentru a afla dacă Proprietarul se ocupă de date în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile respective ale acestui document. Modul de exercitare a drepturilor Pentru a exercita drepturile Utilizatorului, Utilizatorii pot direcționa o cerere către datele de contact ale Proprietarului indicate în acest document. Solicitările sunt depuse gratuit și procesate de către Proprietar cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună. Mai multe informații despre tratament Apărarea în instanță Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate de către proprietar în instanță sau în etapele pregătitoare ale eventualei sale instituții pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea acestui site sau a serviciilor conexe de către utilizator. Utilizatorul declară că este conștient de faptul că operatorul de date poate fi obligat să dezvăluie datele prin ordin al autorităților publice. Informație specifică La solicitarea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la Servicii specifice, sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Jurnalele și întreținerea sistemului Pentru nevoi legate de operare și întreținere, acest site și orice servicii terțe utilizate de acesta pot colecta jurnalele de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține, de asemenea, date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Informații care nu sunt conținute în această politică
 Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment către operatorul de date folosind datele de contact.
 Răspuns la solicitările „Nu urmăriți”
 acest site nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.
 Pentru a afla dacă serviciile utilizate de terți le susțin, Utilizatorul este invitat să își consulte politicile de confidențialitate.
 Modificări la această politică de confidențialitate
 Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, informând Utilizatorii de pe această pagină și, dacă este posibil, pe acest site, precum și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări Utilizatorilor prin intermediul unuia dintre informații de contact extreme aflate în posesia proprietarului. Prin urmare, vă rugăm să consultați această pagină în mod regulat, referindu-vă la data ultimei modificări indicată în partea de jos.
 Dacă modificările se referă la tratamente a căror bază legală este consimțământul, operatorul va colecta din nou consimțământul utilizatorului, dacă este necesar.
 Definiții și referințe legale
 Date personale (sau date)
 Constituie date cu caracter personal orice informație care, direct sau indirect, și în legătură cu orice alte informații, inclusiv un număr personal de identificare, face o persoană fizică identificată sau identificabilă.
 Date de utilizare
 Aceste informații sunt colectate automat prin intermediul acestui site (de asemenea, de la aplicații terțe integrate în acest site), inclusiv: adrese IP sau nume de domenii ale computerelor utilizate de Utilizatorul care se conectează la acest site, adrese în notație URI (Uniform Resource Identifier) , ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (ordine bună, eroare etc.) țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmat în cadrul aplicației, cu referire specială la secvența paginilor consultate, la parametrii legați de sistemul de operare și mediul IT al utilizatorului.
 Utilizator
 Persoana care folosește acest site care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu partea interesată.
 Partea interesata
 Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.
Procesor de date (sau Manager) Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice altă entitate care prelucrează datele cu caracter personal în numele Proprietarului, așa cum este prevăzut în prezenta politică de confidențialitate. Operator de date (sau titular) Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alte persoane, determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate legate de funcționarea și utilizarea acestui site . Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestui site. acest site Instrumentul hardware sau software prin care datele personale ale utilizatorilor sunt colectate și prelucrate. Serviciu Serviciul furnizat de acest site așa cum este definit în termenii relevanți (dacă există) de pe acest site / aplicație. Uniunea Europeană (sau UE) Dacă nu se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană conținută în acest document se va extinde la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European. Referințe legale Această declarație de confidențialitate este elaborată pe baza mai multor sisteme legislative, inclusiv a articolelor 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679. Dacă nu se specifică altfel, această declarație de confidențialitate privește doar acest site.